Brama Miłosierdzia

Aktualności

Autor:

20 grudnia 2015 roku nasz kościół został szczególnie wyróżniony – stał się kościołem stacyjnym – jak możemy przeczytać w dekrecie ks. abp. Andrzeja Dzięgi (który jest w naszej gazetce parafialnej). W czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, każdego dnia można uzyskać odpust zupełny dla siebie lub dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Ojciec Święty Franciszek Bullą „Misericordiae vultus” ogłosił od 8.12 2015 r. Rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Aby jeszcze bardziej umożliwić stawanie się skutecznym znakiem działania Boga Ojca, zachęca się, by Rok ten był czasem kontemplacji tajemnicy miłosierdzia, która jest dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia.

Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieją bycia kochanym na zawsze,pomimo ograniczeń naszego grzechu.

Dzisiaj o godz. 11.30 podczas Mszy św. ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz dokonał uroczystego otwarcia tego Jubileuszowego Roku z symbolicznym przejściem przez Bramę Miłosierdzia, która jest zamontowana na filarach przy głównym wejściu do kościoła.

Zachęcamy wszystkich do krótkiego pielgrzymowania do Drzwi Świętych.

Comments are closed.