Modlitwy

Modlitwy

Do Rany Ramienia Pana Jezusa

W rocznikach opactwa z Clairvaux czytamy o widzeniu, które św. Bernard miał podczas głębokiej modlitwy. Zapytał wtedy Jezusa o to, która rana sprawiła Mu największy ból.Jezus odpowiedział: Miałem głęboką ranę na swoim ramieniu, która powstała od dźwigania krzyża. Była ona bardziej bolesna niż inne, jednak nie była dostrzegana przez ludzi. Oddawaj cześć tej Ranie, a […]

Otwórz

Modlitwy

Do Ukrzyżowanego

Duchu Święty, przyjdź!Przyjdź, aby odkryć przede mną potęgę Bożej miłości, potęgę Jego miłosierdzia.Duchu Święty, przyjdź, abym choć po części zrozumiał i całym sercem przyjął zbawienie, które płynie z Krzyża, które płynie z krwawiących ran Jezusa, z Jego przebitego dla mnie serca…Pozwól mi z odwagą stać pod Krzyżem razem z Matką Jezusa i patrzeć na Baranka […]

Otwórz

Modlitwy

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.Krwi Chrystusa, nowego i […]

Otwórz

Modlitwy

Do Jezusa cierniem ukoronowanego

O najcierpliwszy Jezu, przypominam Ci ową boleść i mękę, którąś ucierpiał, kiedy Ciebie cierniem okrutnie ukoronowali, a w tej męce jeszcze z Ciebie naigrawali się.Wspomnij o Panie, jak okropne męczarnie ucierpiałeś, kiedy Ci gwałtownie cierniową koronę na głowę wtłoczyli.Wspomnij na nieznośne boleści, kiedy ciężką trzciną uderzając ciernie owej korony głęboko w głowę Ci je wbijali, […]

Otwórz

Modlitwy

Na początek Wielkiego Postu

Jest to propozycja modlitwy na początek Wielkiego Postu. Wymaga odpowiedniego czasu, miejsca i skupienia. Odmówiona w ciszy i z miłością poprowadzi w świat Bożej obecności i miłosierdzia. Okryj mnie, Panie, swoim miłosierdziem według Twojej hojności. W ogromie Twej dobroci zamień w proch to, co powinno umrzeć dla Ciebie.Nie pozwól, abym przywiązywał się do tego, co […]

Otwórz

Modlitwy

O łaskę pełnienia dzieł miłosierdzia wobec bliźnich

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, Panie.Niech – to niezgłębione Miłosierdzie Twoje – ogarnie i przemieni duszę moją.Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.Dopomóż mi, […]

Otwórz

Modlitwy

Ofiarowanie się Bogu Ojcu Niebieskiemu

Mój najukochańszy Boże Ojcze Przedwieczny, któryś mnie stworzył z miłości!Przepraszam Cię za wszelkiego rodzaju zło, grzechy i przewinienia, świadomie lub nieświadomie popełnione w ciągu całego mego życia, za co bardzo, bardzo żałuję, i proszę pokornie Twoje Niezgłębione Miłosierdzie o przebaczenie i odpuszczenie mi wszystkich grzechów, i pokierowanie całym moim życiem tak, abym Cię nigdy nie […]

Otwórz

Modlitwy

Do św. Józefa, opiekuna samotnych

Święty Józefie, Ty byłeś człowiekiem wiary – zawsze gotowym do przekreślania swoich planów, by wypełnić pragnienia Boga. Zrezygnowałeś z posiadania własnej rodziny, kiedy była potrzebna Twoja służba dla Jezusa i Jego Matki. Stałeś się ojcem przybranym i opiekunem i pod kierownictwem Ducha Świętego i Jego miłości spełniłeś rolę kochającego męża i ojca.Twoje ciche wypełnianie woli […]

Otwórz

Modlitwy

Na dni, kiedy ma się dość innych

Panie, jak oni mnie wszyscy męczą. Jak męczą mnie ci, których mi dałeś za braci. Moi bracia… Czasem wcale nie są zabawni. A w dodatku, przede wszystkim, są inni. I to jest najgorsze. Inni, wszyscy są inni, każdy z nich narzuca mi coś szczególnego, co mnie krępuje, deprymuje lub rani. Każdy z nich zmusza mnie, […]

Otwórz

Modlitwy

Po Komunii

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu: Dzięki Ci składam, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.Błagam Cię, niech ta Komunia święta nie będzie dla mnie powodem kary, lecz wyjedna mi […]

Otwórz