Modlitwy

Modlitwy

Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej (na rozpoczęcie nowenny) O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędow­niczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Two­je dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się […]

Otwórz

Modlitwy

O pokój (wg. św. Jana Pawła II)

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. […]

Otwórz

Modlitwy

Ofiarowanie Bogu wszystkiego

Panie, wszystko to Twoje, co jest na niebie i ziemi. Chcę w dobrowolnej ofierze oddać Ci siebie i pozostać Twoim na zawsze. W prostocie serca mego ofiaruję Ci dziś siebie na wieczną służbę, abym Ci zawsze był posłuszny jako nieustanna ofiara Twej chwały. Przyjmij mnie wraz z tą świętą ofiarą Twego najdroższego Ciała, którą Ci […]

Otwórz

Modlitwy

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami.Jezu, jasności światła […]

Otwórz

Modlitwy

Litania Pokory do Jezusa

Modlitwa wg. Tomasza a Kempis O, Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia aby być cenionym, z pragnienia aby być lubianym, z pragnienia aby być wysławianym, z pragnienia aby być chwalonym, z pragnienia aby wybrano mnie przed innymi, z pragnienia aby zasięgano mojej rady, z pragnienia aby być uznanym, ze […]

Otwórz

Modlitwy

O wykonanie upodobania Bożego

O Jezu Najsłodszy! Udziel mi łaski swej, aby Twa łaska ze mną była, ze mną pracowała i ze mną dotrwała aż do końca.Daj, abym zawsze chciał i pragnął tego, co Tobie jest bardziej miłe, i co Ci się więcej podoba. Niech Twoja wola będzie moją,a moja wola niech idzie zawsze za Twoją i najdoskonalej z […]

Otwórz

Modlitwy

Do Matki Bożej za kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa, Matko kapłanów i Królowo Apostołów, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne. Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu za ich posługę, za przepowiadanie Dobrej Nowiny, za codzienny cud miłości na ołtarzach świata, za pośrednictwo w […]

Otwórz

Modlitwy

O wstawiennictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński!Opiekunie wszystkich Polaków,Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków,Ojcze narodu Polskiego,Obrońco uciśnionego,Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego.Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie.Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka.Głosiłeś dobrą nowinę Broniłeś od złego.Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie.Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego wypraszając łaski […]

Otwórz

Modlitwy

Na Boże Narodzenie

Uczyń nas, Panie, godnymi, by obchodzić i spędzić w pokoju Twe święto światła, porzucając słowa próżne, spełniając dobre uczynki, unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię. Błogosław Twój Kościół, któryś utworzył od dawna, by go złączyć ze sobą krwią swoją dającą życie. Przyjdź z pomocą pasterzom, zwierzchnikom i doktorom. Błogosław Twoim sługom, którzy oczekują wszystkiego od […]

Otwórz

Modlitwy

O pokój w Ojczyźnie

Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości! Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim […]

Otwórz