Do Rany Ramienia Pana Jezusa

Modlitwy

Autor:

W rocznikach opactwa z Clairvaux czytamy o widzeniu, które św. Bernard miał podczas głębokiej modlitwy. Zapytał wtedy Jezusa o to, która rana sprawiła Mu największy ból.
Jezus odpowiedział: Miałem głęboką ranę na swoim ramieniu, która powstała od dźwigania krzyża. Była ona bardziej bolesna niż inne, jednak nie była dostrzegana przez ludzi. Oddawaj cześć tej Ranie, a dam ci wszystko, o co przez nią poprosisz. A co się tyczy wszystkich, którzy będą czcić tę Ranę, odpuszczę im wszystkie grzechy powszednie i nie będę już wspominał grzechów śmiertelnych.

Noszący na swoim ciele ślady męki Jezusa, św. o. Pio potwierdzał istnienie głębokiej rany na ramieniu, która sprawiała mu największy ból.

Papież Eugeniusz III, na prośbę św. Bernarda udzielił wiernym odpustu za odmawianie modlitwy do Najświętszej Rany Ramienia Jezusa.

Dziś możemy się nią modlić, aby pogłębiać pobożność pasyjną, wzbudzać żal za grzechy i rozpalać miłość do Jezusa:

O Umiłowany Jezu, łagodny Baranku Boży, ja, nędzny grzesznik, pozdrawiam i czczę Najświętszą Ranę na Twoim ramieniu, na której dźwigałeś Swój ciężki krzyż, który tak rozdarł Twoje ciało i odsłonił Twoje kości, że zadał Ci cierpienie większe niż jakakolwiek inna rana Twojego Najświętszego Ciała.
Uwielbiam Cię, o Jezu Boleściwy, chwalę Cię i wywyższam. Dziękuję Ci za Twoją najświętszą i bolesną Ranę, błagając Cię przez niezmierny ból, którego doświadczyłeś i przez miażdżący ciężar Twojego krzyża, abyś ulitował się nade mną, grzesznikiem, wybaczył mi wszystkie moje ciężkie i powszednie grzechy i prowadził mnie do nieba drogą Twojego krzyża.
Amen.

Comments are closed.