Sakramenty i posługa


Msze święte

w dni powszednie:
– 7.00eucha
– 7.30

– 17.00 (w okresie zimowym)
– 18.00 (w okresie letnim))

w niedziele i święta:
– 7.00
– 8.30
– 10.00
– 11.30 (dla dzieci)
– 13.00 (chrzcielna w II i IV niedzielę miesiąca)
– 17.00
– 18.30


 

Chrzest Świętychrzest

Chrzest w naszej parafii udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 13.00.
Rodzice zgłaszają chrzest dziecka co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminemchrztu.
Zgłaszając chrzest należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz dane personalne rodziców i chrzestnych.
Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza.
Jeśli Rodzice Chrzestni są spoza naszej parafii – zaświadczenie z własnej parafii, że mogą pełnić rolę Chrzestnych.

Rodzicami Chrzestnymi mogą być osoby, które:
– są wierzące i praktykujące
– ukończyły 16. rok życia
– przyjęły Sakrament Bierzmowania

Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
– formalnie wystąpiły z Kościoła
– żyją w małżeństwach niesakramentalnych lub związkach nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej
– są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezę.

Nauki przed chrztem dla Rodziców i Chrzestnych odbywają się w II i IV piątek miesiąca o godz. 19.00

Rodzice i Chrzestni powinni także przystąpić do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem.


 

Sakrament małżeństwa

malzenstwo
Do zawarcia związku małżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:
– aktualne metryki chrztu (wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą ślubu)
– świadectwo bierzmowania (jeżeli adnotacji o bierzmowaniu nie ma na metryce chrztu)
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo katechizacji
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne w przypadku tzw. ślubu konkordatowego (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą ślubu) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny

Terminy nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego prosimy uzgadniać indywidualnie w kancelarii parafialnej.


 

Sakrament pokuty

ppokuta
Spowiedź w czasie każdej Mszy świętej oraz w każdy piątek od godz. 15.00 do 18.00. Jest też możliwość spowiedzi według indywidualnego uzgodnienia z kapłanem.
Pięć warunków dobrej spowiedzi:

– rachunek sumienia
– żal za grzechy
– mocne postanowienie poprawy
– szczera spowiedź
– zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu


 

Sakrament Chorych

Prosząc o przyjście księdza z posługą sakramentalną, należy poinformować o stanie chorego (czy jest przytomny i będzie mógł przyjąć Komunię św.).
Chorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w godzinach przedpołudniowych.
W wypadku poważnego zagrożenia życia – w każdej chwili.


 

Pogrzeb katolicki

Zgłaszając w biurze parafialnym śmierć bliskiej osoby, należy przynieść ze sobą:
– akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
– potwierdzenie z zakładu pogrzebowego o dacie i godzinie pogrzebu
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych, jeżeli chory przed śmiercią do nich przystąpił
– w przypadku, gdy zmarły jest spoza naszej parafii – zgoda ks. proboszcza z parafii zamieszkania zmarłego

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem.

Comments are closed.