Modlitwy

Modlitwy

O pokój w rodzinie

Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miło­sierdzia, zwróć swoje oczy na naszą ro­dzinę. Ty widzisz, Panie, jak jest poróż­niona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć. O Jezu, Królu Pokoju, […]

Otwórz

Modlitwy

Do Sakramentu Pokuty

Modlitwa przed rachunkiem sumienia Ojcze niebieski! Oto ja, grzeszne dziecko Twoje, przystępuję do Ciebie z całą pokorą serca, aby uprosić Twoje przebaczenie. Pragnę oczyścić moją duszę z licznych grzechów, którymi Cię obraziłem. Chcę odprawić dobrą spowiedź świętą i z Twoją pomocą szczerze się poprawić. Ześlij Ducha świętego do serca mego i wspomóż mnie swoją łaską. […]

Otwórz

Modlitwy

Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu

Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu – za Jego łaską – odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego […]

Otwórz

Modlitwy

Na początek Adwentu

Boże Ojcze, który jesteś w niebie, staję przed Tobą w o oczekiwaniu na przyjście Twojego jednorodzonego Syna. Pełen nadziei poświęcam Ci nadchodzący czas Adwentu. Chcę wsłuchiwać się w Twoje słowo, które przekazałeś nam przez proroków i świętych. Wierzę mocno w powtórne przyjście Twojego Syna na końcu czasów i z utęsknieniem wyczekuję chwili, gdy ujrzę pierwsze […]

Otwórz

Modlitwy

Do Jezusa Chrystusa Króla

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i […]

Otwórz

Modlitwy

O pokój

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój. Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, […]

Otwórz

Modlitwy

Modlitwy wieczorne

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, […]

Otwórz

Modlitwy

Modlitwy poranne

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi… Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra, to mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary, powierzam się całym sercem Twojej miłości, […]

Otwórz

Modlitwy

O miłość bliźnich

Wszystko dla Twojej chwały, Panie. Daj mi łaskę, ażebym znał tylko jedno cierpienie – to, które ja sprawiam innym. I tylko tę radość, kiedy pomagam moim braciom, aby byli mniej nieszczęśliwi na tym trudnym świecie. Aby moi bracia byli mniej nieszczęśliwi, obdarz mnie, Duchu Święty, darem łagodnej dobroci. Spraw, niech się zgodzę być raczej słabym […]

Otwórz

Modlitwy

Do Madonniny – Mateczki

Madonnina – znana na południu Europy również jako Matka Boska Odpoczynku. Modlitwa idealna dla wszystkich cierpiących na bezsenność lub mających problemy z zaśnięciem z powodu ciążących im zmartwień. Cóż w takiej sytuacji może być lepszego niż oddać się w ręce Maryi, aby czule ukołysała nas do snu, tak jak robiła to z Dzieciątkiem Jezus? Maryjo, […]

Otwórz