Modlitwy

Modlitwy

Na koniec roku

O Błogosławieństwo na Nowy Rok Miłosierny Boże, z Twojej łaskawości przeżyliśmy kolejny rok naszego życia. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie odebraliśmy z Twojej łaskawej ojcowskiej ręki. Stajemy przed Tobą w gronie naszej rodziny u progu nowego roku, aby wspólnie modlić się do Ciebie. Ten nowy rok jest jeszcze dla nas zagadką i tajemnicą. Ale choć […]

Otwórz

Modlitwy

Na koniec Adwentu

To ostatni tydzień Adwentu. Być może wciąż nie czujesz „atmosfery” tego czasu i masz wrażenie, że w ogóle nie przygotowałeś się na Boże Narodzenie. Wypróbuj piękną modlitwę, która pomoże dobrze przeżyć „ostatnią prostą”. Jakże wielka i niepojęta jest dobroć i miłość Twoja ku człowiekowi, o Boże!Stworzyłeś go na obraz i podobieństwo Twoje; a gdy przez […]

Otwórz

Modlitwy

Litania na Adwent

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad namiSynu, Odkupicielu świata, Boże…Duchu Święty, Boże…Święta Trójco, Jedyny Boże… Jezu, Słowo Przedwiecznego Ojca, przez które wszystko się stało…Jezu, Odwieczne Słowo, które w czasie Ciałem się stało…Jezu, Mesjaszu obiecany w dawnym Przymierzu…Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroctwa i oznajmiony przez Aniołów…Jezu, upragniony przez narody…Jezu, Zbawicielu wysłany na ten świat przez […]

Otwórz

Modlitwy

O dobre przeżycie Adwentu

Boże Ojcze, który jesteś w niebie, staję przed Tobą w o oczekiwaniu na przyjście Twojego jednorodzonego Syna. Pełen nadziei poświęcam Ci nadchodzący czas Adwentu. Chcę wsłuchiwać się w Twoje słowo, które przekazałeś nam przez proroków i świętych. Wierzę mocno w powtórne przyjście Twojego Syna na końcu czasów i z utęsknieniem wyczekuję chwili, gdy ujrzę pierwsze […]

Otwórz

Modlitwy

Akt osobistego uznania Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich. Tobie oddajemy cześć i uwielbienie. Przyrzekamy całym dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie. Uroczyście obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, […]

Otwórz

Modlitwy

Modlitwa, która uwalnia 1000 dusz z czyśćca

W czasie jednej z licznych wizji Pan Jezus podyktował św. Gertrudzie prostą modlitwę. Prostą i krótką, ale niezwykle skuteczną. Nasz Pan obiecał, że za każdorazowe jej odmówienie uwolni z czyśćca 1000 dusz. Modlitwę tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia, samemu lub w grupie. Daje to niewyobrażalne wręcz możliwości pomocy duszom, które cierpią w czyśćcu. […]

Otwórz

Modlitwy

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Maryjo, pospiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały.Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych.Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w […]

Otwórz

Modlitwy

O oczyszczenie myśli

Oczyść myśli tą modlitwą do Ducha ŚwiętegoDoświadczasz gonitwy myśli? Albo męczą cię myśli, które nie prowadzą do niczego dobrego? Poproś więc Boga o oczyszczenie umysłu mocą Ducha Świętego.Są chwile, kiedy nasze myśli staję się przeszkodą w prowadzeniu prawego albo spokojnego życia. Pragniemy naśladować Boga, ale nasze myśli powstrzymują nas od podążania naprzód.Poniżej znajduje się krótka […]

Otwórz

Modlitwy

Siedem próśb w Modlitwie Pańskiej

W modlitwie, której nauczył nas sam Jezus następuje siedem próśb, błogosławieństw. Trzy pierwsze kierują nas do chwały Ojca, cztery kolejne poddają naszą nędzę Jego łasce. Pierwsza seria próśb prowadzi nas do Ojca, by być dla Niego: Twoje imię, Twoje Królestwo, Twoja wola! Właściwą cechą miłości jest przede wszystkim pamięć o Tym, którego kochamy. W żadnej […]

Otwórz

Modlitwy

Za ojczyznę do św. Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój […]

Otwórz