Ofiarowanie się Bogu Ojcu Niebieskiemu

Modlitwy

Autor:

Mój najukochańszy Boże Ojcze Przedwieczny, któryś mnie stworzył z miłości!
Przepraszam Cię za wszelkiego rodzaju zło, grzechy i przewinienia, świadomie lub nieświadomie popełnione w ciągu całego mego życia, za co bardzo, bardzo żałuję, i proszę pokornie Twoje Niezgłębione Miłosierdzie o przebaczenie i odpuszczenie mi wszystkich grzechów, i pokierowanie całym moim życiem tak, abym Cię nigdy nie zasmucił, sprawiając tylko radość!

Przymnażaj mi stale sił, zdrowia na ciele i na duszy, wszelkich potrzebnych Łask Bożych i błogosław mnie nieustannie: wyrzekam się na zawsze szatana, wszelkiego rodzaju zła i oddaję Ci na zawsze moją duszę,
serce na oścież otwarte, umysł, ciało, moją wolną wolę, moją wielką nędzę, całe moje życie doczesne i wieczne, i opuszczam siebie dla Ciebie i rzucam się z zamkniętymi oczami w przepaść Twojego Niezgłębionego Miłosierdzia, rządź we mnie – przeze mnie jak Ci się żywnie podoba na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Chwała Ojcu…

Comments are closed.