Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające chłopców oraz mężczyzn, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa Eucharystycznego.

W głównej mierze LSO to ministranci. Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie-służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś rolą ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii.

W okresie poświątecznym pomagamy księżom podczas wizyt duszpasterskich (tzw. kolędy).

Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się na wspólnej modlitwie i zabawie w „salce ministranckiej”, w każdą sobotę o godz. 10:00.

Opiekunem LSO w naszej parafii jest ks. Miłosz Paszkiewicz

Comments are closed.