Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II

Zakon ten to katolickie stowarzyszenie publiczne będące podziękowaniem za pontyfikat św. Jana Pawła II. Reguła Zakonu została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 roku przez arcybiskupa Henryka Hosera. Zgromadzenie ma za zadanie formację katolickich mężczyzn na wzór życia św. Jana Pawła II.

Członkiem wspólnoty może być każdy pełnoletni mężczyzna katolik, zobowiązujący się przestrzegać reguły Zakonu. Wystąpienie z prośbą o przyjęcie w poczet członków jest skuteczne jedynie wówczas, gdy aplikujący zostanie polecony – jedyną drogą dostania się do zgromadzenia jest zaproszenie przez innego Rycerza. Następnie rozpoczyna się co najmniej sześciomiesięczny okres próbny, po którym następuje głosowanie nad przyjęciem kandydata. Po przyjęciu następuje ślubowanie.

Są cztery stopnie rycerskie: Wiara (Fides), Miłosierdzie (Misericordia), Solidarność (Solidarietatis), Patriotyzm (Patriae Caritas). Zawołaniem rycerskim jest hasło: Vivat Iesus! Totus Tuus! Strojem liturgicznym Zakonu jest czarna szata zwana mantullą. Wszyscy Rycerze są zobowiązani do aktów miłosierdzia.

Więcej o Zakonie można przeczytać na stronie: rycerzejp2.org

71. Chorągiew Chrystusa Króla w Świnoujściu powstała 20 września 2020 roku, jako pierwsza w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Podczas uroczystej Mszy Św. o godz. 11:30, w obecności Prowincjała Polski ZB Krzysztofa Gralika, Kustosza Generalnego ZB Adama Ślizawskiego, Komandora Bielsko-Żywieckiego ZB Benona Wylegały ośmiu kandydatów (Rafał Buderkiewicz, Andrzej Cisowski, Aleksander Dmowski, Sebastian Frankiewicz, Józef Kręcicki, Krzysztof Surudo, Wojciech Kujda i Marcin Zera) złożyło ślubowanie stając się Rycerzami-Założycielami Chorągwi w Świnoujściu.

Chorągiew w Świnoujściu działa w obrębie Komandorii Szczecińsko – Kamieńskiej.

Kapelanem Chorągwi Chrystusa Króla w Świnoujściu jest ks. Bogusław Gurgul. Rycerze wspólnie modlą się na Mszy Św. wieczornej w każdą drugą środę miesiąca. Po Mszy następuje spotkanie Rycerzy zgodnie z rytem Zakonu.

Comments are closed.