Żywy Różaniec

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 III),
  • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII),
  • Wspomnienie NMP Różańcowej (7 X).
  • oraz Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII).

W naszej parafii członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Mszy św. wieczornej w każdą pierwszą środę miesiąca. Po Mszy udają się na spotkanie wspólnoty. Opiekunem grupy jest Ks. Proboszcz Bogusław Gurgul.

Comments are closed.