imię jezus; litania; Tag Archive

Modlitwy

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami.Jezu, jasności światła […]

Otwórz