miłość; łaska; duch; wola; dobro Tag Archive

Modlitwy

O miłość bliźnich

Wszystko dla Twojej chwały, Panie. Daj mi łaskę, ażebym znał tylko jedno cierpienie – to, które ja sprawiam innym. I tylko tę radość, kiedy pomagam moim braciom, aby byli mniej nieszczęśliwi na tym trudnym świecie. Aby moi bracia byli mniej nieszczęśliwi, obdarz mnie, Duchu Święty, darem łagodnej dobroci. Spraw, niech się zgodzę być raczej słabym […]

Otwórz