Misje Święte w Parafii

Aktualności

Autor:

25 – 31 marca 2023 r.

Misje – co to?

Człowiek łatwo popada w rutynę i przyzwyczaja się do bylejakości swojego życia – czasami nawet uznaje zło za coś normalnego. Wówczas jego życie staje się monotonne, szare, a on sam zniewolony jest smutkiem lub „udawanym przed innymi szczęściem”. Dlatego ważne jest, aby co jakiś czas „pozbierać się” na nowo, uporządkować swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne, zapytać się o swoją relację z Bogiem i bliźnimi, o to czy rzeczywiście jestem szczęśliwy. Wspólnota ludzi wierzących, do której należymy przez chrzest, pragnie nam w tym konkretnie pomóc. Zachęca nas, by każda parafia (czyli ja i Ty), co dziesięć lat przeżyła czas wewnętrznego przebudzenia, czas uporządkowania swojego życia – Misje Święte.

Misje święte to czas, w którym:

 • Pan Bóg mówi: Misje to czas, w którym Bóg, przez posługę misjonarzy, na nowo chce się Tobie przedstawić – jako szukająca Ciebie miłość. Przychodzi, aby Cię zbawić, a nie potępić. Aby dać Ci prawdziwą miłość i szczęście.
 • Człowiek pyta: Misje są czasem, w którym każdy może zadawać nurtujące go od dawna pytania i szukać na nie odpowiedzi czy to we wzmożonej modlitwie, czy w głoszonych konferencjach, czy też w czasie osobistego spotkania z misjonarzem – jest przewidziana taka możliwość podczas tzw. Nocy Nikodema
 • Pan Bóg działa: Misje święte to czas rzeczywistej przemiany, a nie pobożnego gadulstwa. To właśnie wówczas Bóg udziela nam konkretnej pomocy – swojej łaski – aby rzeczywiście przemienić i uporządkować swoje życie.

Święte – dla kogo?

Niech więc do udziału w Misjach czują się zaproszeni wszyscy którzy:

 • Kochają Kościół – aby się z Nim mocniej złączyli
 • Zrazili się do Boga – aby przełamali uprzedzenia
 • Wierzą – żeby się jeszcze bardziej umocnili
 • Utracili wiarę – żeby doznali odrodzenia
 • Pytają o Boga – aby mogli usłyszeć odpowiedź
 • Nie mają pytań – aby zaczęli je w końcu zadawać
 • Cierpią samotnie – aby doznali miłości innych
 • Chcą pomagać innym – żeby wiedzieli jak to zrobić
 • Zagubili się w życiu – aby się odnaleźli
 • Dobrze sobie radzą życiowo – by pomagali innym

Misje nazywamy „świętymi” nie dlatego, że są one przeznaczone dla ludzi świętych, ale dlatego, że są skierowane do wszystkich, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu – poczuć smak prawdziwego szczęścia, uświęcić się. Pan Bóg szuka każdego człowieka, a w szczególności tego, który się zagubił. „Większa w niebie będzie radość z jednego grzesznika który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”. (Łk. 15.7)

 • Tracą nadzieję – aby ją odnaleźli
 • Żyją w małżeństwie – aby umocnili miłość
 • Żyją bez ślubu – aby znaleźli miejsce w kościele
 • Mających rodzinne problemy – aby je rozwiązali
 • Misje Święte są dla każdego człowieka dobrej woli
 • One są dla Ciebie

Modlitwa przed Misjami

Boże, nasz Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że zesłałeś swego Syna, aby odnowił więź miłości z Tobą, zerwaną przez grzech ludzi, dziś tą samą miłością powodowany, pragniesz nam Go posłać w słowie misjonarzy. 

Spraw łaskawie, aby nasz umysł uznał w Nim najwyższą prawdę, wola – jedyną drogę, a serce – najgłębszy sens i najtrwalszą radość życia. Pomóż nam przyjąć Jego Osobę całym naszym jestestwem, wszak nazwał się nie tylko Prawdą, ale Drogą i Życiem, a przyszedł nie tylko wypełnić nasz umysł, wolę i serce, lecz całe nasze życie doczesne i wieczność. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, Bóg stanął po stronie człowieka i naszych codziennych spraw.

Oby w naszej parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Jego słowo i oporny na działanie Jego miłości i łaski. Boże, niech ta Misja święta pomoże odnaleźć każdemu z nas największy skarb, którego świat dać nie może: sercom radość i nadzieję, sumieniom pokój, rodzinom miłość i zgodę, parafii jedność i przedsmak królestwa Bożego, w którym ludzie są dla siebie bliźnimi dzieląc się chlebem i niebem, Kościołowi nowe błogosławieństwa.

Duchu Święty, przez którego działa Ojciec, i w którym spotyka się z nami Syn, odnów nasze serca i oblicze naszej parafii na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Program Misji Świętych

26 marca (niedziela) – Rozpoczęcie Misji Świętych – „Tak Bóg umiłował świat…” (J 3,18)
 • 7:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
 • 8:30 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
 • 10:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
 • 11:30 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
 • 13:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
 • 17:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
 • Gorzkie Żale
27 marca (poniedziałek) – Tajemnica grzechu. Pokuta, nawrócenie i przebaczenie.
 • 7:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 9:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 17:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 18:00 – Nauka stanowa dla kobiet
28 marca (wtorek) – Wszystko przemija. Pamiętaj o śmierci!
 • 6:30 – spowiedź misyjna
 • 7:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 8:30 – spowiedź misyjna
 • 9:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 16:15 – spowiedź misyjna
 • 17:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 18:00 – Nauka stanowa dla mężczyzn
29 marca (środa) – Jezus jest moim Panem! Uroczystość opowiedzenia się za Jezusem
 • 6:30 – spowiedź misyjna
 • 7:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 8:30 – spowiedź misyjna
 • 9:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 11:00 – Msza św. dla starszych, cierpiących z udzieleniem namaszczenia chorych
 • 16:00 – Nabożeństwo dla dzieci
 • 16:15 – spowiedź misyjna
 • 17:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 18:00 – Nauka stanowa dla młodzieży bierzmowanej, szkół średnich i studiujących
30 marca (czwartek) – Dzień małżeństwa i rodziny
 • 6:30 – spowiedź misyjna
 • 7:00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
 • 8:30 – spowiedź misyjna
 • 9:00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
 • 11:00 – Odwiedziny przez misjonarzy chorych w domach
 • 16:15 – spowiedź misyjna
 • 17:00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
 • 18:00 – Nauka stanowa dla młodzieży bierzmowanej, szkół średnich i studiujących
31 marca (piątek) – Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim… (Łk 24,48) – Zakończenie Misji świętych

Przed Mszą o 9.00 i 17.00 gromadzimy się przy krzyżu misyjnym przed Kościołem. Po krótkim kazaniu, poświęceniu krzyży, wyznaniu wiary – procesja do świątyni

 • 9:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich i błogosławieństwem misyjnym
 • 17.00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich i błogosławieństwem misyjnym
 • 18:30 – Droga krzyżowa ulicami Świnoujścia (przynosimy małe krzyże lub świece, gromadzimy się przy parafii Gwiazdy Morza)

Program Misji może ulec zmianie, wszelkie aktualizacje będziemy publikować.

Comments are closed.