Modlitwy

Modlitwy

Akty miłości ku czci Boga Ojca

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię nade wszystko, […]

Otwórz

Modlitwy

Dziękczynienie za dobry dzień

Święty, potężny jesteś Panie nasz! Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Ojcze miłosierny, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które tak obficie na nas wylewasz. Za wspaniałe dary, którymi nas obdarzasz. Za wszystkie doświadczenia, które stawiasz na naszej drodze. Patrząc naszym „ziemskim” umysłem oceniamy to, co nam przygotowałeś. Widzimy szczęście, radość, […]

Otwórz

Modlitwy

Do św. Marii Magdaleny

Święta Mario z Magdali, świadku Misji, Męki i Chwały Jezusa, która wszystkich zadziwiłaś czcią i uwielbieniem dla Pana oraz płomienną miłością którą Go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa. Rozbudź w nas ufność w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie przebaczenie każdemu: wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad zabłąkanymi, uwikłanymi w grzech, zniewolonymi przez świat i […]

Otwórz

Modlitwy

Do Matki Bożej Szkaplerznej

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo! Najczystsza, Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko!Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi. Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przyjąć do […]

Otwórz

Modlitwy

Do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym

O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to, żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy, w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia.Błogosławię […]

Otwórz

Modlitwy

Po przyjęciu Komunii

Dzięki Ci składam, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Błagam Cię, niech ta Komunia Święta nie będzie dla mnie powodem kary, lecz wyjedna mi zbawienne przebaczenie. Niech się […]

Otwórz

Modlitwy

Przed przyjęciem Komunii

Wiekuisty i wszechmocny Boże, przychodzę do Sakramentu Twego jednorodzonego Syna, mego Pana Jezusa Chrystusa, jako chory do lekarza, jako nieczysty do źródła miłosierdzia, jako ślepy do światła jasności wiecznej, jako ubogi do Pana nieba i ziemi. Błagam więc, Panie, przez Twą nieskończoną dobroć i miłosierdzie, racz uleczyć mą chorobę, oczyścić mnie z tego brudu, oświecić […]

Otwórz

Modlitwy

Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

O Serce Jezusa, Ty jesteś Święte nad świętymi, święta jest Twoja miłość. Tyś jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar, na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie dla nas miłosierdzia Bożego. Ty jesteś tronem miłosierdzia, przed którym przyjmujesz nawet największych nędzarzy, jeśli tylko sprowadza ich […]

Otwórz

Modlitwy

Do św. Rity

Modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną […]

Otwórz

Modlitwy

Sekwencja do Ducha Świętego

Przybądź, Duchu Święty,Ześlij z nieba wziętyŚwiatła Twego strumień. O, najmilszy z gości,Słodka serc radości,Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą,W skwarze żywą wodą,W płaczu utulenie. Światłości najświętsza,Serc wierzących wnętrzaPoddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnieniaCóż jest wśród stworzenia?Tylko cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte,Oschłym wlej zachętę,Ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde,Rozgrzej serca twarde,Prowadź zabłąkane. Daj Twoim […]

Otwórz