Modlitwy poranne

Modlitwy

Autor:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu i Synowi…

Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra, to mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary, powierzam się całym sercem Twojej miłości, składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego zbawiciela. Proszę Cię, w Jego Imię i przez nieskończone Jego zasługi, o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz, albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia.

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie, Już z rana wznoszę me serce do Ciebie. Tyś mnie zachował od złego tej nocy, Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy. Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy, Oddal ode mnie szatańskie pokusy. Niech myśli, słowa i czyny dnia tego Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Comments are closed.