Poświęcenie Kapliczki

Wydarzenia

Autor:

24 czerwca 2022, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przy naszym Sanktuarium Ksiądz Kustosz Bogusław Gurgul dokonał poświęcenia nowej Kapliczki. W uroczystości wzięła udział liczna grupa wiernych którzy dokonali zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Chrystusowi Królowi.

Kapliczka jest upamiętnieniem 70. rocznicy pobytu w naszym Sanktuarium bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2-3 maja 1952 r.), kiedy to z udzielił kilkuset osobom Sakramentu Bierzmowania., Bł. Kard. Stefan Wyszyński 28 października 1951 r. ponowił oddanie Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (po raz pierwszy dokonali tego biskupi polscy 3 czerwca 1921 r.).

Comments are closed.