Do św. Marii Magdaleny

Modlitwy

Autor:

Święta Mario z Magdali, świadku Misji, Męki i Chwały Jezusa, która wszystkich zadziwiłaś czcią i uwielbieniem dla Pana oraz płomienną miłością którą Go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa. Rozbudź w nas ufność w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie przebaczenie każdemu: wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad zabłąkanymi, uwikłanymi w grzech, zniewolonymi przez świat i zaprowadź ich do stóp Jezusa, gdzie we łzach skruchy wyznają swoje winy i zostaną oczyszczeni. Święta Magdaleno, stojąca pod Krzyżem, prowadź nas drogą męstwa w naszych cierpieniach, byśmy dźwigając nasz własny krzyż, pamiętali o Krwi Pana która najpierw została za nas wylana. Święta Mario witająca Zmartwychwstałego, umacniaj nas w wierze, jak Uczniów którzy zwątpili i chroń od przywiązywania zbędnej wagi do spraw tego świata. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą drogą i celem naszego życia tak jak był celem Twojego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz, zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie, abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Amen

Comments are closed.