Dziękczynienie za dobry dzień

Modlitwy

Autor:

Święty, potężny jesteś Panie nasz! Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.

Ojcze miłosierny, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które tak obficie na nas wylewasz. Za wspaniałe dary, którymi nas obdarzasz. Za wszystkie doświadczenia, które stawiasz na naszej drodze.

Patrząc naszym „ziemskim” umysłem oceniamy to, co nam przygotowałeś. Widzimy szczęście, radość, spełnienie, tragedie, żal, niewdzięczność, niesprawiedliwość. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie odkryć znaczenie i sens tego, co się wokół nas dzieje. Że potrafimy wybrać to, co jest dla nas dobre i odrzucić to, co jest złe.

Ty z łagodnością obserwujesz nasze wysiłki. Nasze pragnienie zapanowania nad życiem. Nasze próby zatrzymania wiatru. W ciszy swojej miłości podsuwasz nam rozwiązanie. Nie narzucasz się jednak. Czekasz, aż będziemy gotowi odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Aż będziemy gotowi zanurzyć się w ciszy Twojej Obecności.

I my to tego dojrzewamy. Z każdym spełnionym marzeniem. Z każdym rozczarowaniem. Z każdą depresją i euforią. Z każdą tragedią. Z każdą radością. Jesteśmy coraz bardziej otwarci na to, co chcesz nam ofiarować. Każdy w swoim tempie, przez Ciebie przygotowanym, oddaje się w Twoje ręce. Niektórzy już jako dzieci, inni w wieku dojrzałym. Niektórzy dopiero przed śmiercią, w ostatnim tchnieniu. Gdy już wiedzą, że nic z tego świata nie mogą dla siebie zatrzymać.

Panie, daj nam łaskę i mądrość, byśmy już teraz odkryli źródło niewyczerpanej radości. Spokoju, który nie przemija.

Wypełnij nas swoją Obecnością, która otwiera nasze serca. Która przywraca nam wzrok. Która pozwala nam widzieć świat oczami Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa. Która otwiera nasze uszy na Twe święte słowa.

Ojcze, Tobie ofiarujemy swoje życie. Tobie ofiarujemy siebie. Zabierz nas i wypełnij sobą.

Na wieki wieków. Amen

Comments are closed.