Zawierzenie dzieci Matce Bożej

Wydarzenia

Autor:

Osiemnaścioro dzieci w tym roku rozpoczęło życie Eucharystyczne, przyjmując pierwszy raz Pana Jezusa w Komunii świętej. Na zakończenie białego tygodnia, 25 maja, przy figurze Matki Bożej podczas nabożeństwa majowego, dzieci te zostały zawierzone Maryi jako Matce na całe życie i wieczność.

Comments are closed.